Politica de protecție

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Pegas-RT SRL (Pegas Terrace & Restaurant), cu sediul central la Chișinău Moldova, str. Albisoara 20/1, prin prezenta vă informează că datele personale sunt prelucrate de Pegas-RT SRL (Pegas Terrace & Restaurant) (denumită în continuare „Compania”, „Restaurant”), în conformitate cu următorul prevederile Politicii privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare „Politică”, „Politica de protecție a datelor”).

Această politică a fost întocmită pe baza și în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal și se aplică activității de procesare a tuturor informațiilor pe care Restaurantul, înregistrat pe domenul Pegasrestaurant.md (în continuare „pagina web”) o primește despre Utilizator în timpul vizitei sale pe această pagină web și din oricare dintre acțiunile utilizatorului de pe pagina web.

1. Dispoziții generale

1.1. Ca urmare a prevederilor legislației naționale (Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal) și legislației UE (Convenția Consiliului Europei nr.108 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981), Compania este obligată să prelucreze datele cu caracter personal care i-au fost furnizate în mod sigur și numai în scopuri specifice.

1.2. Accesul la Politica de protecție a datelor este oferit tuturor subiecților de date cu caracter personal.

2. Reguli și condiții pentru datele personale de prelucrare de către Companie

2.1. Compania prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu următoarele reguli:

 • respectarea legislației în domeniul protecției confidențialității și a drepturilor persoanelor – subiecți ai datelor cu caracter personal;
 • respectarea scopurilor legale și prestabilite pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • prevenirea creării bazelor de date comune cu caracter personal, ale căror scopuri de prelucrare sunt incompatibile între ele;
 • evitarea discrepanțelor între scopurile pentru colectarea și procesarea datelor, conținutul și volumul de personal colectate și prelucrate date;
 • furnizarea de informații complete, exacte și actualizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și scopurile acestei prelucrări;
 • distrugerea sau depersonalizarea datelor cu caracter personal după atingerea obiectivelor pentru prelucrarea lor, lipsa unei alte necesități pentru a atinge astfel de obiective, sau în cazurile de încălcare a regulamentului de protecție a datelor, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 • furnizarea de informații complete, fiabile și exacte cu privire la produsele și serviciile achiziționate pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale utilizatorului.

2.2. Modul în care Compania colectează date cu caracter personal

Primim datele dvs. personale atunci când accesați pagina web a restaurantului. Când utilizatorul vizitează pagina Web, următoarele informații sunt colectate automat:

 • tehnice date, inclusiv tipul de dispozitiv pe care îl utilizați pentru a accesa pagina web, adresa IP, browser-ul, precum și tipul de sistem operațional utilizat pentru a conecta dispozitivul la Internet. Aceste informații sunt colectate în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite.
 • Date privind vizitele Utilizatorului pe pagina web. De exemplu, informații despre paginile web pe care le vizitează Utilizatorul, precum și durata vizitelor pe anumite pagini, produse și servicii pe care Utilizatorul le-a vizualizat și căutat, sursele trimiterilor (de exemplu, modul în care a ajuns Utilizatorul pe pagina web).
 • Colectăm și procesăm date cu caracter personal folosind fișierele cookie ale paginii web.

2.3. Datele personale pe care le colectăm, stocăm și procesăm sunt furnizate Companiei direct de către utilizator atunci când utilizatorul introduce informațiilor în câmpurile formularului de înregistrare sau formularul de contact de pe pagina web, și poate include următoarele informație:

 • Nume, prenume, patronimicul utilizatorului paginii web
 • Nume, prenume, patronimicul destinatarului comenzii
 • Adresa de livrare la care vor fi livrate produsele Companiei
 • Telefon de contact
 • Adresa de e-mail
 • Alte informații specificate de Utilizator

2.4. Cum și cu ce scopuri Compania folosește informațiile colectate cu caracter personal ale utilizatorului

Compania poate utiliza datele cu caracter personal pentru o varietate de scopuri, care pot include:

 • furnizarea Utilizatorului de servicii, produse sau informații solicitate;
 • procesarea comenzilor trimise de Utilizator;
 • procesarea și primirea plăților de la Utilizator;
 • îndeplinirea obligațiilor Companiei în cadrul oricăror contracte încheiate între Utilizator și Companie;
 • păstrarea evidenței relațiilor Companiei cu Utilizatorul;
 • efectuarea de analize și cercetări de piață pentru a îmbunătăți serviciile, produsele sau informațiile companiei;
 • procesare aplicațiilor de participare la promoțiile și loteriile Companiei;
 • căutare opiniilor sau comentariilor Utilizatorului cu privire la serviciile furnizate de Companie;
 • notificarea Utilizatorului despre modificările serviciilor Companiei;
 • trimiterea către utilizator a mesajelor solicitate, care pot prezenta un interes pentru acesta. Aceste mesaje pot include informații despre campanii, evenimente, precum și despre promovarea bunurilor și serviciilor.

3. Cui putem oferi acces la datele utilizatorului

Compania oferă acces la datele Utilizatorului numai organelor de stat juridice, la cererea lor, respectiv autorităților de urmărire penală, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție.

Pe baza unor prevederi legale sau a reglementărilor actuale, Compania poate oferi acces la datele personale ale Utilizatorului autorităților de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție.

4. Alte informații vizând utilizarea de către Companie a de tehnologiilro de urmărire și publicitate personalizată

Compania cooperează cu parteneri care asigură diverse funcții ale paginii web a Restaurantului, folosind date despre utilizarea de către Utilizator a paginii web a Companiei și a altor pagini web. Compania utilizează cookie-uri pentru următoarele scopuri:

 • Activități pe pagina web: care permit funcțiile necesare pentru furnizarea utilizatorului a serviciilor de pe pagina web, precum identificarea logării utilizatorului, urmărirea vizualizărilor conținutului paginii, memorarea preferințelor utilizatorului și frecvența afișării publicității utilizatorului.
 • Analitică: permite companiei să înțeleagă modul în care sunt folosite serviciile noastre, pentru a urmări performanța paginii web, și pentru a o eficientiza.
 • Publicitate personalizată. Furnizarea publicității personalizate, în conformitate cu preferințele sau interesele Utilizatorului în ceea ce privește servicii și dispozitive, precum și evaluarea în eficienței publicității.
 • Rețelele sociale: posibilitatea de a face schimb informațional vizând serviciile Companiei prin intermediul rețelelor sociale și a altor pagini web.

Majoritatea browser-elor web acceptă automat cookie-urile, dar Utilizatorul poate modifica setările browserului pentru a dezactiva sau respinge cookie-urile, la alegerea sa. Dacă Utilizatorul șterge cookie-urile sau configurează browserul pentru a respinge cookie-urile, funcțiile generale ale paginii web pot fi indisponibile, pot funcționa sau nu funcționa așa cum au fost intenționate.

Utilizatorul poate, de asemenea, să renunțe la colectarea datelor sau să blocheze procesul de colectare, interacționând direct cu terți care realizează procesul de colectarea a informațiilor cu privire la serviciile noastre.

Utilizatorul poate afla mai multe despre opțiunile sale de a renunța la urmărirea aplicațiilor mobile prin anumite rețele de anunțuri prin setările dispozitivului său și prin resetarea codului de identificare a entității ce plasează publicitatea pe dispozitivul Apple sau Android.

5. Refuzul prezenței datelor utilizatorului în listele de distribuție

Utilizatorul poate renunța la a fi prezent pe listele de distribuție ale companiei:

 • Prin setarea preferințelor sale. Utilizatorul poate seta preferințele sale pentru a primi doar acele mesaje care prezintă interes pentru el, prin accesarea Preference Center – link-ul poate fi găsit în subsol și în partea de jos a tuturor mesajelor de marketing.
 • Prin stoparea tuturor mesajelor de marketing. La finele tuturor mesajelor de marketing veți găsi un link, accesându-l pe care vă veți dezabona de la mesajele de marketing. Doar faceți clic pe link și veți fi dezabonat de la newsletter, însă datele dvs. vor rămânea în sistemul nostru.

6. Dispoziții finale

6.1. Societatea poate face modificări și completări la această politică în orice moment, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului din motive de modificări ale legislației în vigoare sau la discreția sa, având în vedere că nu sunt încălcate drepturile și interesele legitime ale utilizatorului.

6.2. Utilizatorul este responsabil de a face cunoștință în timp util cu politica. Compania nu poartă răspundere pentru orice inconveniență, nemulțumire sau daune provocate Utilizatorului, ca urmare a faptului că Utilizatorul nu a luat cunoștință în timp util cu această Politică.